1 коментар за П О К А Н А за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 год. на Община Доспат
Continue Reading... П О К А Н А за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 год. на Община Доспат
Posted in News Обществено обсъждане

П О К А Н А за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 год. на Община Доспат

П О К А Н А за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 год. на Община Доспат, област Смолян…

Continue Reading... Екип на РСПБЗН – Доспат отводни къща в Змеица
Posted in News Обществено обсъждане

Екип на РСПБЗН – Доспат отводни къща в Змеица

На 13.01.2021г. в 08:30 часа на тел.112 е получен сигнал за наводнено мазе на къща, намираща се в с.Змеица, общ.Доспат, собственост…

Continue Reading... Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат
Posted in News Обществено обсъждане

Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

Уважаеми жители на община Доспат, На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2…

Continue Reading... Публично обсъждане на: Промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат
Posted in News Обществено обсъждане

Публично обсъждане на: Промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители на община Доспат, На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал….

Continue Reading... Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат
Posted in News Обществено обсъждане Съобщения

Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители на община Доспат, На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал….

Continue Reading... Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.
Posted in News Обществено обсъждане Проекти на нормативни актове

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО…

Continue Reading... Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат
Posted in News Обществено обсъждане Съобщения

Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ОТНОСНО : Допълнения и…

Continue Reading... СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Posted in News Обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Доспат и Андрей Халачев съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица ,че във връзка с процедиране на ПРОМЯНА НА…