СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Доспат и Андрей Халачев съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица ,че във връзка с процедиране на ПРОМЯНА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛА НА ОБЩИНА ДОСПАТ, на основание чл.127 ,ал.1 от Закона за Устройство на Територията се организира провеждане на :ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за Изменение на ОУП на община Доспат за имот №23025.50.3 по КККР на гр.Доспат .
Публичен достъп до проект за изменение на ОУП е осигурен на адрес :Община Доспат ,област Смолян ,пълен пощенски адрес : ул. „ Капитан Петков войвода „ „ №3, гр.Доспат-4831 ,сграда на Общинска администрация Доспат ,всеки работен ден от 9,30 до 16 ,00 часа , Лица за контакти : инж. Николай Велинов – н-к отдел „ ОСУТ „ на община Доспат на тел. 0894 65 69 71

Срок за изразяване на становище по проекта за изменение на ОУП : 7 дни от датата на публикуване съобщението . Становищата могат да се депозират на адрес : Община Доспат ,област Смолян ,пълен пощенски адрес : ул. „ Капитан Петко войвода „ №3,гр.Доспат-4831, Деловодство на Общинска администрация Доспат , ,всеки работен ден от 9,30 до 16 ,00 часа ,лица за контакти : инж. Николай Велинов – н-к отдел „ ОСУТ „

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.12.2020 година от 11,00 часа в кафене : „ Марсилия „ в гр.Доспат на ул. „ Капитан Петко войвода „

(Visited 154 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.