РИОСВ – Смолян установи разпространение на нерегламентирани полиетиленови торбички

РИОСВ – Смолян установи разпространение на нерегламентирани полиетиленови торбички. Нарушението е установено при проверките на екоинспекторите за спазване на Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса.
При извършените проверки са открити торбички, които не отговарят на изискванията, както и такива с неизвестен произход, за които е дадено предписание на търговеца да заплати продуктова такса за тях.
По време на проверките експерти следят за дебелината на торбичките – трябва да е най-малко 25 микрона, минимални размери от 390 мм/490 мм в разгънат вид и дали имат обозначения за: „име, седалище и адрес на производителя, както и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима. В случай, че не се установи произходът им, собствениците на търговския обект са задължени сами да заплатят продуктова такса в размер на 0,55 лв./брой.

Екоинспекцията припомня, че според действащото законодателство безплатното предоставяне на торбичка с дебелина до 50 микрона в местата за продажба на стоките или продуктите, е нарушение. Изключение правят само много тънките пластмасови торбички с дебелина на стената под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на насипна храна.
Съгласно Закона за управление на отпадъците едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона или продават на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса, подлежат на имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.

(Visited 140 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat