Над 400 хиляди лева се инвестират в ОУ „В. Левски“ – с. Змеица

„В село Змеица извършваме ремонт на ОУ „Васил Левски“, каза кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Предвиждаме ремонтиране на покрива, включващо хидроизолация. Ще се ремонтират и комините на училището, водосточните тръби, улуците, обшивка козирка с ламарина, подмяна на радиатори и подмяна на врати и прозорци. Предвидена е и подмяна на главната инсталация на парното. Инвестицията е в размер на 282 000 лева и финансирането на ремонта е от бюджета на община Доспат – резерв за капиталови разходи за училищата. Ремонтирането на училището на село Змеица е поет ангажимент към жителите на с. Змеица, допълни кметът Радев, а това е инвестиция в образованието.

 

В двора на училището изграждаме и нова спортна площадка, но тъй като в момента е положен бетона ще се изчака да придобие якост и ще залепим настилката. Ще се поставят огради с осветление. Стойността на площадката и е от порядъка на 126 000 лева, а финансирането й е по ПРСР 2014-2020 , МИГ „Доспат-Борино –Сърница“ каза още кмета на Община Доспат.

(Visited 200 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat