На есен четиригодишните задължително на детска градина

С Решение № 295 от 30.06.2021 г. Общински съвет Доспат се въвежда задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в детските градини и училища /в с. Чавдар/ на община Доспат от 01.09.2021 година. Решението е взето по предложение на Кмета на Общината след проведено обществено обсъждане и анкетиране сред родителите.

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев предложи на Об С Доспат също така да се запазят статутите на защитени детски градини и училища.

Училищата и детските градини са както следва:

Училища:
Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Доспат;
Основно училище „Христо Ботев”- с. Любча, общ. Доспат;
Основно училище „Васил Левски”- с. Чавдар, общ. Доспат;
Основно училище „Яне Сандански”- с. Бръщен, общ. Доспат;
Основно училище „Никола Вапцаров”- с. Црънча, общ. Доспат.

Детски градини:
Детска градина „Зора”- с. Црънча, общ. Доспат;
Детска градина „Кокиче”- с. Бръщен, общ. Доспат;
Детска градина „Петя Дубарова”- с. Любча, общ. Доспат.

Със същото решение се запазва и статутът на  средищно училище, за учебната 2021/2022 година на Средно училище „Димитър Благоев”- гр. Доспат – I и II гимназиален етап.

За предстоящата учебна година броят на децата в детските градини се очаква да е 220, а броят на учениците 588, от тях в първи клас 48.

 

(Visited 127 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat