Община Доспат има приет План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 година

С Решение № 294 от 30 юни Общински съвет Доспат прие План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 година. Планът е основен стратегически документ и очертава визията на Общината за посочения период. Преди приемането на План за интегрирано развитие Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев беше сформирал екип, отговарящ за изготвянето му. Бяха инициирани и проведени обществени обсъждания със заинтересованите страни.

Същият е качен на сайта на Община Доспат и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

(Visited 473 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat