Организация на пазара в четвъртък

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПАЗАРА, КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА В ЧЕТВЪРТЪК,СЪГЛАСНО ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД № А-621/28.10.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ,СЧИТАНО ОТ 29.10.2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

1.ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ПАЗАРА ЩЕ СЕ ДВИЖАТ ЕДНОПОСОЧНО,КАТО ВХОДА Е ОТ КЪМ КРЪСТОВИЩЕТО , А ИЗХОДИТЕ СА ПРИ ГОРСКО СТОПАНСТВО И „ДОСПАТ ЛЕС“

2.ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЯТ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.

3.ЗАБРАНЯВА СЕ СТРУПВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ЧОВЕКА ПРЕД СЕРГИЯ.

4.СЕРГИИТЕ СЕ РАЗПОЛАГАТ НА ДИСТАНЦИЯ МИНИМУМ 1,5 М. ЕДНА ОТ ДРУГА.

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРА ЩЕ ИМА КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, КОИТО ЩЕ СЛЕДЯТ ЗА СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.

НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪСТАВЯНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ.

 БЪДЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРАНИ  И ОТГОВОРНИ КЪМ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ!

 

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ – ДОСПАТ

(Visited 48 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat