Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

П О К А Н А

На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М Е:

Общинските съветници на заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-01-387/15.09.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построената сграда в имота .
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-388/15.09.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-389/15.09.2020 г. относно: Одобряване на ПУП – ИПР и ПЗ
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-390/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключване на предварителни договори на ПУП – ИПР за кв.52 на с.Любча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-391/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключване на предварителни договори на ПУП – ИПР за УПИXXIX кв.45 на с.Любча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-392/15.09.2020 г.относно: : Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано предложение за УПИ XII и УПИ XIII, кв.15 на с.Црънча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-393/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано предложение за УПИ I, кв.10 на с.Късак.

Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

8. Разни.

Общински съвет Доспат

(Visited 117 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *