1 thought on “Община Доспат приема Заявления-декларации за потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национана програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Comments are closed.