Кметът на Община Доспат осигури училищен автобус на СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат

Благодарение на внесено искане пред Министерството на образованието от страна на кмета на Община Доспат инж. Елин Радев, за Общината има осигурен училищен автобус. Автобусът е с вместимост от 32 места и е предоставен за стопанисване на СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат.

„Получихме автобуса в края на месец януари“, каза Емил Хавальов, директор на училището.

За предстоящата учебна година училищният автобус ще се използва за превоз на ученици от различните населени места на Община Доспат. В Община Доспат ежедневно пътуват ученици от с. Барутин, с. Змеица, с. Късак, с. Црънча, с. Бръщен, с. Любча и с. Чавдар и се обучават в СУ „Д. Благоев“.

(Visited 1 146 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat