В СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се отбеляза Международният ден на толерантността

В СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се отбеляза Международният ден на толерантността.
На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността.
През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните-членки да почитат датата 16 ноември като ден на разбирателството между народите. На тази дата е приета Декларация за принципите на толерантността – уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми на самоизява и проява на личната индивидуалност.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.
Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

(Visited 210 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat