ср. февр. 19th, 2020

vestnikdospat.com

Издание на Община Доспат

РИОСВ – Смолян провери най-голямото находище  на Блатен плаун  в Родопите

1 min read

Най-голямата и жизнена популация на Блатенплаун (Lycopodiellainundata (L.) Holub)в Родопите е стабилна. Това показа проверка на езерото Лагера, където се намира популацията на защитения вид.Проверката е част от мониторинговите дейности към Националната система за мониторинг на биологично разнообразие, която ежегодно следи за състоянието на защитени растителни и животински видове на територията на цялата страна. Освен числеността и плътността на популацията експерти от РИОСВ – Смолян отчетоха ефективността на проведените през изминалата година дейности по почистването на находището от дървесна растителност. В резултат на съвместните усилия наекип от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти от инспекцията е отчетено подобряване състоянието на находището.

Блатният плаун (Lycopodiellainundata (L.) Holub) е уникален вид от българската флора и един от най-редките видове папратообразнирастения.  Среща се само в две от Чаирските езера и в едно от Смолянските езера. Специфичното местообитание на растението са оголени места в торфища, в пояса на иглолистните гори над 1200 м надморска  височина с наличие на постоянна влага. Растениетоима огромно значение за опазването на местообитания на видове като Водна детелина, Торфени мъхове, Росянка и други.

Видът евключен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България в категория „Критично застрашен“. На територията на България е описван само в Рила и Средни Родопи, като единственото находище в Рила не е потвърждавано след 1945 г.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *