Съобщение: Продажба на движими вещи

ОД МВР –Смолян, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с явно надаване за продажба на употребявана служебна техника (материални активи), както следва:

1.Мотоциклети – 8 броя с начална цена – 50 лева.

2.Леки автомобили – 16 броя с начална цена от 250 ÷ 400 лева.

3.Специализирани автомобили – 4 броя с начална цена от 500÷ 2500 лева.

  1. Товарни автомобили – 2 брой с начална цена от 2000 ÷ 2500 лева.
  2. Дизелови агрегати – 2 броя с начална цена от 700 ÷ 1000 лева.

Пълен списък на посочените по-горе употребявани материални активи може да намерите сградата на ОДМВР-Смолян, бул.”България”№67 и на интернет страницата на ОДМВР –Смолян.

PОбявените цени са без ДДС.

PВсички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.

PТърга ще се проведат в сградата  на ОДМВР –Смолян,   бул. България 67 (голямата зала) на 01.08.2019 г. от 09,30 часа.

PМатериалните активи ще бъдат на разположение за оглед в двора на РУ – Смолян, ул. Константин Иречек“ №1 от 10,00 ÷ 16,00 часа, за времето от 24.07.2019г. до 26.07.2019г.

PВсеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.

PЖелаещите да участват в търга следва да подадат заявление за участие в деловодството на ОДМВР –Смолян най-късно до 16,00ч. на 30.07.2019г., като приложат оригинален документ за внесен депозит.

PЖелаещите да участват в търга следва да внесат депозитна вноска по набирателната сметка на ОДМВР Смолян, IBAN BG95STSA93003300671894, BIC STSABGSF,  банка ДСК или в касата на ОД на МВР-Смолян, бул.”България” № 67 до 30.07.2019г.  в размер на 10% от началната тръжна цена на материалния актив, който желае да закупи.

На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща.

За справки:тел.0301/35356, 00301/35215

(Visited 41 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *