Кметът на Община Доспат обяви обществената поръчка за изграждане на НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев обяви обществената поръчка за изграждането на Нов център на гр. Доспат. Точното наименование на поръчката е „Инженеринг /проектиране ,авторски надзор и изпълнение на СМР/ за обект: „Градски център на гр.Доспат”

Съгласно Техническото задание са предвидени следните дейности:

 1.  Изграждане на Мини футболно игрище в имот №23025.501.238 с площ 1 038 кв.м. При възможност да се предвиди преместване изцяло или частично на сега съществуващото в имот №23025.501.243
 2. Пешеходен преход за връзка между новия център и съществуващия еко-парк на гр. Доспат и Парк-музей на Родопската чешма с площ 1 050 кв.м., обхващащи имоти №№23025.501.240 ; 23025.501.241 и 23025.501.242.
 3. Озеленяване върху площ от 1721 кв.м. в имоти №№23025.501.243 ; 23025.501.240 ; 23025.501.241;

23025.501.242 и 23025.501.990

 1. Открити паркинги в имоти с № 23025.501.243 и 23025.501.131 с площ от 1 335 кв.м.
 2. Подход в имот №23025.501.990 към съществуващия Еко-парк и Парк-музей на Родопската чешма върху площ от 3056 кв.м. Подхода следва да е съобразен така, че да се придвижват хора в неравностойно положение и велосипедисти.
 3. Водно съоръжение с площ от 212 кв.м. в имот № 23025.501.243. Предвидената водна площ да е със стъклени водни стени и предвиждане на монтаж на подвижен екран с осигурена визуална връзка с по голямата част от общественото пространство.
 4. Търговска част и зона рекреация в имот №23025.501.243 ситуиран на нивото на подземния паркинг.
 5. Подземен паркинг върху площ от 2024 кв.м. в имот № 23025.501.243. В него да се разположат паркинг, търговска част, зона за рекреация върху площ от 1150 кв.м. и зона за социални контакти с подходяща инфраструктура. На нивото да се предвиди и санитарен възел.
 6. Амфитеатър със сцена върху площ от 1 563 кв.м. разположен в имот № 23025.501.243
 7. Пешеходни подходи към новата сграда на общинска администрация, училището и спортната зала и площ с тангиращо движение на МПС. Осигурения подход към теренното ниво на новия градски център да е с достъп на хора в неравностойно положение.
 8. Амфитеатъра да има предвидени места за сядане и сцена – подиум.
 9.   Да бъде изработен и проект за площадка за динамични игри и скейтборд.
 10. В централна част ще бъде изграден паметник с отношение към историята на града.

 

(Visited 1 520 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *