Успешна учебна година си пожелаха в с. Късак

Успешна учебна година си пожелаха всички ученици, учители и родители на тържествената церемония, организирана в ОУ „Христо Ботев“ с. Късак по случай 15 септември.
„И тази учебна година носи своите предизвикателства, но нека те не Ви плашат, а Ви мотивират да се развивате и да вървите уверено по пътя на познанието“, се обърна към учениците Румяна Узунова- директор на училището. Тя благодари на учителите и родителите за усърдната им работа в условията на пандемия и призова за отговорност и стриктно спазване на противоепидемичните мерки от всички, за да се гарантира един спокоен и присъствен учебен процес.
Образованието винаги в българската история е било ценност, а училището – в центъра на общественото внимание. Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от епидемичната обстановка, българското училище устоя, доказвайки, че живото общуване с учителите в класната стая не може да се замени от никое обучение.
Нека да е здрава и спокойна! Нека да е вълнуваща и успешна! Честита новата учебна година! Честит 15 септември!

(Visited 164 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat