ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Гората е важна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия и ги обогатява, пречиства въздуха.
Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.
За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:
– неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари не бива да се изхвърлят в леснозапалима среда;
– огън в гората можете да запалите само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди това се уверете, че имате достатъчни количества вода и други подръчни средства за бързото му погасяване при поява на силен вятър и при напускане на мястото. Предварително си подгответе тупалки от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на пожар;
– не бива да се изхвърлят стъклени бутилки в леснозапалима среда – дефекти от тях могат да имат ефекта на лупа, която да запали сухи треви и растителни остатъци;
– опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да ви даде възможност за навременна и адекватна реакция;
-не оставяйте без наблюдение запален огън;
-при напускане на района, огънят да се изгаси добре с вода,пръст и др.;
– забранено паленето на стърнища, сухи треви и други растителни остатъци;

И ако все пак някъде възникне пожар, е необходимо незабавно да се съобщи на телефон 112

РАЙОННА СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ” ГРАД ДОСПАТ

Спри горските пожари – БРОШУРА

(Visited 141 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat