ПРИЗИВ: ЗА ДА ОПАЗИМ ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ДОСПАТ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИЗИВ: ЗА ДА ОПАЗИМ ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ДОСПАТ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За да предпазим горите от пожари, призоваваме населението на община Доспат и туристите да бъдат бдителни за недопускане на пожари!

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които
бързо усложняват пожарната обстановка. Статистика показва, че 99 % от горските пожари се причиняват от човешка небрежност. За да се опази зеленото богатство от пожари, трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност.
Хвърлянето на неизгасени цигари може да предизвика неконтролируема огнена стихия, за това посетителите на горските територии и преминаващите с автомобили в или покрай горски участъци да не изхвърлят неизгасени цигари.
Забранено е паленето на огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да се запали огън е необходимо да се осигури достатъчно вода за загасяването му при поява на вятър и при тръгване. Подготвят се тупалки – от гума или от зелени клони, с които се гаси в случай на възникване на пожар.
При наличие на вятър паленето на огън е опасно, тъй като пламъците се разпространяват с голяма скорост.
Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии и в близост до тях.
Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са оборудвани с искрогасители.
Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация трябва бързо да се прецени обстановката – ориентация за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространението. При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.
КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ, АКО ПОПАДНЕМ В ГОРСКИ ПОЖАР?
Ако забележите признаци на пожар в гората (дим , мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара , фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
След като избегнете първоначалната опасност , по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
Важно е да предпазите дрехите си от запалване , особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

При възникнали пожари и за своевременното им погасяване извършете следното:
1. ПРИ ПОЖАР позвънете на тел. 112.
2. ПОЗВЪНЕТЕ и на тел. 0894438135 – дежурен в Общинска администрация Доспат.
3. СЪОБЩЕТЕ:
– Кой се обажда (Вашето име).
– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора, посочете населеното място, местността или близка забележителност, посока.
– Без да поемате излишен личен риск – опитайте се да загасите пожара с подръчни средства.
– Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява , изчакайте помощ на безопасно разстояние.

Отдел „Селски и Горски имоти“, ОП „ОБЧ – Доспат“

(Visited 166 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat