Благодарствен адрес на Кмета на Община Доспат

Уважаеми жители на Община Доспат,
Позволете ми да изкажа благодарността си първо че първо упражнихте правото си на глас в изборите за народни представители, проведени на 11 юли. 3651 души от Община Доспат или 48 процента излязоха и гласуваха.
Резултатите показват, че 51% от всички гласували отново подкрепиха ПП ГЕРБ. Това потвърждава за пореден път, че жителите на Община Доспат ясно осъзнават че посоката на развитие на Общината е правилна. Проектите, които се изпълняват във всички населени места са благодарение на правителството на ГЕРБ.
Като кмет на Община Доспат, и занапред ще продължавам да защитавам интересите на жителите на Общината. Нека заедно да отстояваме европейската визия за развитие на нашата Община.

С уважение,
Инж. Елин Радев – кмет на Община Доспат

(Visited 499 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat