Официална първа копка на проекта за компостираща инсталация (обновена)… Снимки

Кметът на Община Доспат Елин Радев: Целта ни е 50% по-малко отпадъци в депото и да намалим таксите за отчисления

Чрез изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране ще се намалят наполовина битовите отпадъци в депото и ще се увеличи неговият експлоатационен срок. Освен това стремежът е да се намалят таксите, които общината плаща на тон депониран отпадък по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, заяви днес кметът на Доспат Елин Радев.

Днес стартираха строително-монтажните работи на обекта, намиращ се в землището на село Барутин, в местността „Гайтанина“. Това е бившият уранов рудник, който беше консервиран и рекултивиран след закриването му, в началото на демокрацията. Депото е в съседство, върху същия рекултивиран терен.

Проектът за двете инсталациие на стойност над 9,5 млн. лв., а в регионалното сметище се превозват отпадъците наи на други четири общини – Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Финансирасе от Оперативна програма „Околна среда“.
„Всички общини плащаме такси, които събираме от гражданите. За 2018 година тя е 45 лева на тон, за 2019 г. – 57 лева, а 2020 ще стане 95 лева. Другата цел е да можем да намалим наполовина тази такса след януари 2020 г. като започнем да преработваме над 50% от отпадъците, отделяйки стъкло, пластмаса и хартия. А когато реализираме и компостиращата инсталация, в депото да постъпват не повече от 35% от биоразградимите отпадъци, тогава има вероятност и да не плащаме такси. Освен това ще се открият нови 12 работни места, ще намалим замърсяването, ще осигурим по-добро оползотворяване на отпадъците“, посочи още Радев.

Пред присъстващите ръководителят на проекта Пламен Минчев представи дейностите, които предстои да се изпълнят, а и какво точно ще се прави в двете инсталации.

В тази за предварително третиране боклукът първо ще бъде подложен на визуален контрол, за да се отдели опасният и извънгабаритният отпадък. След това попада в зона, където се скъсват торбите със смет. От там се отделят пластмаса и стъкло, които се балират, за да им се намали обемът. Отделя се и отпадък, който зрее за компост с приложение по думите му в ЖП и пътното строителство.

Компостиращата инсталация е само за биоразградими растителни отпадъци. Зреенето в него е за 4-6 седмици и полученият продукт се използва за наторяване.

При старта на строителството присъства и председателят на комисията по опазване на околната среда в парламента Ивелина Василева. Тя заяви, че чрез проекти като този в Доспат Европа стига до всеки човек, защото се грижи за изграждането на базисна инфраструктура.

По думите й това е проект, който има своята значимост преди всичко за природата и за хората, макар че такива инвестиции  извън населените места,не се виждат.

„Трудно се осъзнава важността им, но тя е свързана със здравето на хората, защото чрез тях опазваме чистотата на природата и осигуряваме здравословна среда. Ползите са свързани с това, че чрез подобни проекти ние извличаме всичко полезно от отпадъците. Те са пряк израз на европейската солидарност. Те са и израз на партньорство – между местната власт, правителството, законодателната власт и Европейските институции. В случая имаме и партньорство между пет общини от три области“, отбеляза Василева.

На събитието присъстваха Красимир Даскалов – кмет на Девин, Мустафа Караахмед – кмет на Борино, Неби Бозов – кмет на Сърница.

(Visited 1 358 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat