ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЖАРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Най-често пожарите през този период са в сухи треви, които впоследствие се прехвърлят в горите, това се получава при почистването на ливади, обработваеми площи и др.покрай горските масиви, като растителните отпадъци се изгарят.
Най-пожароопасни за горите са сезоните ранна пролет и ранна есен. Това се обяснява с обстоятелството, че тревната растителност през това време е суха и лесно се запалва.
За това е необходимо при пролетното почистване на дворове, ливади, градини и др. да се спазват някои противопожарни правила, а именно:

– ЗАБРАНЕНО е изгарянето на стърнища, сухи треви и други растителни остатъци в земеделските земи;
-ЗАБРАНЕНО е паленето на огън в горските територии и на 100 м от техните граници;
-Паленето на огън в горите и земите от горските територии се извършва само на местата, определени за това от ТП “ДГС-Доспат” и Община-Доспат. Местата са обозначени с указателни табели.
-Не палете огън (даже и на определените, обозначени и обезопасени места от ДГС) при силен вятър;
-Не оставяйте без наблюдение запален огън;
-При напускане на района, огънят да се изгаси добре с вода,пръст и др.;

И ако все пак някъде възникне пожар, е необходимо незабавно да се съобщи на
телефон 112

От решаващо значение за недопускането на пожари през този период е отношението на хората към тази задача. Нужно е всички да разберат голямата отговорност, която носят, да спазват най-съзнателно и точно противопожарните изисквания при пролетното почистване.

РАЙОННА СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ” ГРАД ДОСПАТ

(Visited 51 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat