Конкурс за специализанти обяви МБАЛ – Смолян

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви конкурс за 20 специализанти. В момента в лечебното заведение специализантите по различни отделения са 9.
МБАЛ – Смолян обяви свободни места за придобиване на специалност по „Кардиология – 2 длъжности; „Нервни болести“ – 2 длъжности; „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности; „Гастроентерология“ – 1 длъжност; „Ендокринология “ – 1 длъжност; „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности; „Очни болести“ – 2 длъжности; „Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност; „Урология“ – 2 длъжности; „Клинична лаборатория“ – 1 длъжност; „Инфекциозни болести“ – 1 длъжност; „Вътрешни болести“ – 1 длъжност; „Хирургия“ – 2 длъжности; „Инфекциозни болести“ – 1 длъжност, финансирана от държавата; „Пневмология и фтизиатрия” – 1 длъжност, финансирана от държавата
Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat