Нападение от мечка в местността „Мангърова барчина“, землище на село Змеица

РИОСВ – Смолян провери сигнали за щети от мечка
В неделя (14 март) групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян провери първите за годината сигнали за щети от кафява мечка в землището на село Триград, община Девин и село Чокманово, община Смолян. При оглед в местност „Краево“, землище на село Триград са открити две овце и една крава. По-късно през деня е проверен сигнал в село Чокманово, където е установено нападение над едно конче. И при двете констатирани щети, в близост до местата на нападение са открити следи от защитения вид. В понеделник е регистрирана още една щета, при която в местност „Мангърова барчина“, землище на село Змеица, община Доспат, собственичката на стадо от 42 овце, констатира липсата на две от тях. За регистрираните щети РИОСВ – Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците.
През този период на годината, нападенията на мечки над селскостопански животни се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло на екземплярите през зимата.
За недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество, РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

(Visited 710 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat