Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца и младежи с увреждания отбелязаха 10 години от основаването си

Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца с увреждания – гр. Доспат отбеляза 10 години от основаването си, а от м. Юни 2020г. – ДЦДУ – гр. Доспат е преименуван в Дневен център за деца и / или младежи с увреждания – до 35 години с капацитет – 20 броя, каза Емилия Рашинова, директор на двата центъра.
Празникът бе отбелязан с кратко тържество, без гости, поради епидемиологичната обстановка в страната.
През изминалите 10 години центровете се ръководят от разбирането на всяко дете и младеж, да получава адекватна подкрепа, за правилното им физическо, психическо, морално и социално развитие, с професионална помощ от страна на специалистите, които са мотивирани да се развиват и надграждат своя опит, прилагайки индивидуален подход към всеки потребител.
През тези години имаме своите немалки успехи, които не могат, а и не е редно да бъдат афиширани, тъй като са свързани с най – съкровените човешки взаимоотношения – специалисти – деца – младежи – родители – близки.
Днес с гордост мога да заявя, че в центровете работят утвърдени специалисти, за които сигурното детство и юношество е кауза.
Специалистите в центровете успяха да изградят доверителна връзка с хората от общността, а центровете се превърнаха в разпознаваемо място за подкрепа, където нуждаещите се могат винаги да потърсят помощ и да я получат.
Тъй като списъкът е много дълъг и ще отнеме страници с изброяване – Благодаря на всички участвали и наши благодетели в изграждането и утвърждаването на центровете.

Пожелавам на всички да са живи и здрави !!!

С уважение,

Емилия Рашинова – Директор на ЦОП и ДЦДМУ – гр. Доспат

(Visited 1 067 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat