Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат

Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат, съгласно влязъл в сила ПУП-ИПР и ПЗ

за реализиране на обект публична общинска собственост: „Изграждане на улица в кв.18 на град Доспат“, одобрен с Решение №15/02.12.2019 година на Общински съвет Доспат.

Заповед_К-19_11.01.2021 г.

(Visited 164 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat