РИОСВ и община Смолян предприемат мерки за пречупен от вятъра вековен чинар

РИОСВ – Смолян и община Смолян провериха пострадало от бурния вятър вчера  вековно дърво.  На 13 октомври експерти от инспекцията и общината установиха, че 300-годишният чинар е с много пречупени клони с различен диаметър, като част от тях са вплетени в короната на дървото.

За недопускане на инциденти, свързани с последващо пречупване и с цел поддържане и възстановяване на доброто здравословно състояние на чинара, на община Смолян, стопанисваща вековното дърво, е дадено предписание за отстраняване на пречупените и окастряне, оформяне и обезопасяване на опасните  клони.

От началото на 2019 г. до момента това е вторият случай, при който вековният чинар – една от забележителностите на града, е повреден от лошите метеорологични условия. През януари 2019 г.  заради обилен снеговалеж също бяха пречупени много клони. След предприетите тогава мерки в рамките на година след отстраняването на част от короната, се наблюдава успешното й възобновяване. За запазване на вековното дърво е изготвен  план за  поддържащи и възобновителни дейности (почистване на мъртва дървесина, запечатване на кухини, хралупи и изрязани клони, замазване на загнилата кора с овощарска замазка и др.).

Чинарът е обявен за вековно дърво със Заповед №508 от 28.03.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост.

(Visited 99 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat