БЧК започва раздаването на хранителни продукти за социално уязвими лица

Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на храни за социално уязвими лица. Пакетите с
храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни снования от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
 • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Реално от хранителните пакети ще се възползват 6549 български граждани от Смолянска област. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК  със съдействието на Общинските администрации в 12 раздавателни пункта в цялата област и ще продължи до 30 ноември 2020 г.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.

 

ГРАФИК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ПЛАН 2019
община адрес на пункта Дата на зареждане
1 Баните с.Баните, „Стефан Стамболов“ 3 13.10.2020 г.
2 Борино ул. „Христо Ботев“; №:1; Общинска администрация 12.10.2020 г.
3 Девин – 1 гр.Девин, ул.Орфей 2, „Дом на културата“ 15.10.2020 г.
4 Девин – 2 с. Михалково; кметството 18.10.2020 г.
5 Доспат гр.Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, Общината 19.10.2020 г.
6 Златоград гр. Златоград; ул. „Славей“ № 7 7.10.2020 г.
7 Мадан гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, ст.116 21.10.2020 г.
8 Неделино гр.Неделино; ул.Ал.Стамболийски 104, общината 5.10.2020 г.
9 Рудозем гр. Рудозем бул. България 13 23.10.2020 г.
10 Смолян – за села гр.Смолян; ул. Коста Аврамиков №41, Бункера 26.10.2020 г.
11 Смолян – за града гр.Смолян; ул. Коста Аврамиков №41, Бункера 30.10.2020 г.
12 Чепеларе гр.Чепеларе; ул.Беломорска 3, сграда на бившия колеж 9.10.2020 г.

 

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти:

 

 • Пшеничено брашно – 3 кг. /3 пакета по 1 кг./
 • Ориз – 1 кг. /1 пакет по 1 кг./
 • Спагети – 1,5 кг. /3 пакета по 0,500 кг./
 • Лютеница – 0,500 кг. / 1 кутия по 0,500 кг./
 • Зелен фасул консерва – 2,400 кг. / 3 кутии по 0,800 кг./
 • домати белени – 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • зелен грах– 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • гювеч консерва – 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • конфитюр – 0,500 кг. / 1 кутия по 0,500 кг./
 • говеждо в собствен сос – консерва – 0,300 кг. /1 кутия по 0,300 кг./
 • говежди кюфтета в бял сос – консерва – 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./
 • пиле фрикасе – консерва – 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./
 • риба – консерва – 0,510 кг. / 3 кутии по 0,170 кг./
 • леща – 1 кг. /1 пакет по 1 кг./
 • захар – 3 кг. /3 пакета по 1 кг./
 • олио – 3 л. /3 бутилки по 1 л./

Подробна информация, гражданите могат да получат от в регионалния офис на БЧК – Смолян и на телефон 0301/63297 или от Дирекциите „Социално подпомагане“ в съответната община.

(Visited 103 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat