Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2020/2021 година

Практически препоръки
за безопасност на пътя – учебна 2020/2021 година

ЗА УЧЕНИЦИ

Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША
 Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Припомни си правилата за пешеходци.
 Винаги:
 пресичай на зелено;
 се движи по тротоара;
 използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
 Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
 На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
 Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
ПОМНИ, ЧЕ:
 велосипедът е пътно превозно средство, а
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ПОМНИ!
Децата не са възрастни.
Безопасността на твоето дете е най-важна.
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК
 Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
 Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
 Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ
 Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ
 Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО
 Проверете техническата изправност на колелото.
 Изберете най-безопасния маршрут до училище.
 Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 велосипедът е пътно превозно средство, а
 велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
 Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
 Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

(Visited 38 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *