РУО Смолян: Направена е необходимата организация за провеждането на трите ДЗИ

Съобразно всички актуални към момента заповеди и наредби на МОН, свързани с мерките и изискванията срещу разпространение на covid-19, РУО Смолян организира провеждането на Държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ в образователните институции на територията на област Смолян. Спазени ще бъдат всички изисквания и мерки за сигурност, като учениците ще бъдат разпределени в зала от 6 до 10. Всички училищни сгради ще преминат през пълна дезинфекция, както преди всеки зрелостен изпит, така и след провеждането му. Чиновете и масите ще бъдат разположени през 2 метра, като на всяка учебна маса/чин ще има само по
един зрелостник. На всеки от тях, преди влизане в сградата ще бъдат раздадени предпазни маски и дезинфектанти за ръце. За залите, в които има осигурено видеонаблюдение в реално време, са предвидени по двама квестори, като при необходимост е възможно допускането и присъствието на един квестор в зала. Всички квестори ще бъдат педагогически специалисти от съответната община, на чиято територия е сградата на образователната институция, в която се провеждат ДЗИ, като за да се
избегне и минимален риск, няма да се допуска придвижване на квестори от една община към друга.

От РУО -Смолян уточняват, че е направена необходимата организация за провеждането на трите ДЗИ- по Български език и литература /БЕЛ/, ДЗИ по предмет по избор и ДЗИ по предмет по желание на зрелостника. РУО Смолян извърши необходимата организация и е в готовност за провеждане на матурите за 12 клас, които тази година ще се проведат в дните от 1 до 4 юни 2020г включително в 21 училища в област Смолян.
I -ДЗИ
На задължителния изпит за 12 клас по БЕЛ очаква се да се явят 721 ученика, разпределени в 95 зали, 10 от които са за 12-те ученици със специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания. За провеждане на изпита по БЕЛ са необходими общо 253 квестори, 190 от тях ще бъдат разпределени по залите, 42 за коридорите, 21 ще бъдат на входовете на всяко учебно заведение, в което ще се проведе изпита.

II- ДЗИ На изпита по избираем предмет ще се явят общо 612 зрелостника, разпределени в 18 сгради на образователни институции на територията на област Смолян. Броят на заявилите предмет по избор зрелостници е както следва:
Математика- 65 ученици
Биология и здравно образование-207 ученици, от тях 4 ученици със СОП и хронични заболявания ще бъдат разпределени в 4 зали,
Философски цикъл-95 ученици, Химия и опазване на околната среда-5 ученици, География и икономика-103 ученици, от тях 5 ученици със СОП и хронични заболявания ще бъдат разпределени в 3 зали,
История и цивилизация-16 ученици,
Английски език-117 ученици
Немски език-3 ученици
Руски език-1 ученик
Общо 7 зали-9 ученици със СОП и хронични заболявания

За децата със СОП и хронични заболявания са осигурени самостоятелни зали, осигурени са и консултанти според нуждите и състоянието на всяко дете, както и степента на СОП /специална образователна потребност/.
Държавен изпит по професия за степен на професионална квалификация в професионалните гимназии ще се явят 110 ученици, от тях 3 със СОП и хронични заболявания.

III -ДЗИ
Третият държавен зрелостен изпит е по предмет по желание на зрелостника, такъв изпит ще се проведе в 3 сгради с общо 4 ученици по следните предмети:
Химия и опазване на околната среда-1 ученик
Биология и здравно образование-1 ученик
Английски език- 2 ученици

(Visited 305 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat