Минимум 1,5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни заведения … Заповеди на Министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Доспат

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.

С издадената днес заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Със Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-250
PDF файл, 115,3 KB, качен на 05.05.2020

pdf document


ЗАПОВЕД
№ А-280/05.05.2020 г.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
1.Изменям и допълвам моя Заповед № А-277/04.05.2020 г.
2.В т.2а, думите „не по-малко пот 2,5 м“ се заменят с „не по-малко от 1,5м“:
3. Вт.2б ,след края на текста се добавя“или защитен шлем“;
4.В т.2в,след края на текста се добавя“а тоалетните на всеки час“.
Заповедта влиза в сила от 06.05.2020 г.

Заповедта да се изпрати на кметовете на населени места,кметския наместник и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

(Visited 291 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat