Защитни маски от високо качество се шият в социално предприятие в с. Барутин

Социално предприятие, създадено по проект в с. Барутин, община Доспат шие защитни маски от високо качество, това заяви Красимир Мантов, кмет на населеното място и председател на Сдружението с обществено полезна дейност „Бартина“, чрез което е спечелен проекта.
Предметът на дейност на социалното предприятие е производство на народни носии-обособяване на производствен процес за изработка на автентични български национални облекла. Предприятието изработва разнообразни видове мъжки, дамски и детски български народни носии, като освен цели костюми предлага и изработване и на отделни компоненти от тях – ризи, елеци, потури, калпаци, пояси, калци, ямурлуци, сукмани, престилки, кърпи и накити за глава, чорапи, плетива, бродерии и др.
За да бъдат създадени условията за извършването на стопанската дейност на предприятието, са били закупени специализирани шевни машини.
В производствената част на предприятието са разкрити нови работни места общо 12 на брой – моделиер, крояч, 2 плетачи и 8 шивачи.
С появилата се пандемия COVID-19 и нуждата от защитни маски Сдружение „Бартина“ преустрои производството си и започна да произвежда маски, каза Красимир Мантов. Защитните ни маски са от високо качество и отговарят на всички изисквания.
Първите 300 произведени маски Мантов е дарил на хора в нужда, на персонала на детски градини и училища, на социално слаби и други жители от община Доспат.

Освен народни носии предприятие „Бартина“ създаде и разработи своя собствена марка „BARTA“ за Спортни стоки /тениски, блузи, суитчъри, клинове и др./ Дрехите могат да закупят от производствената база на Сдружението.


Още информация за Сдружение „Бартина“:

Сдружение в обществено полезна дейност „Бартина“ е създадено през 2011 г.
Председател на Сдружение „Бартина“ е Красимир Мантов. Сдружението се управлява от Управителен съвет от трима членове.
През 2014 г.Сдружение „Бартина“ е изпълнило успешно като кандидат: Договор № 54/3/3131306 от 15.08.2014 г, с наименование на проектното предложение „Популяризиране на културно – историческото наследство и природните забележителности на територия Високи Западни Родопи”. Бяха Създадени два филма за общините Доспат и Борино, филмите /на диск/ може да намерите в Читалище „Васил Коларов- 1945“ с.Барутин.
Единия филм е за „Природните забележителности на територия Високи Западни Родопи”, а другия е за културно – историческото наследство на двете общини. Беше закупен и КИОСК на които посетителите на Читалище „Васил Коларов- 1945“ могат да гледат.
В тези филми бяха направени първите професионални снимки с дрон с камера на почти всички природни забележителности на територия Високи Западни Родопи.
През 2017г. Сдружение“Бартина“ на заседание на Управителния съвет взе решение за създаване на „Социално предприятие Бартина“. Дейността на новосъздаденото предприятие се осъществява в 2 различни, но взаимосвързани направления – производство и изработка на народни носии и развитие на селския туризъм. Създаването на социалното предприятие от Сдружение „Бартина“ следва като продължение на проекта „Популяризиране на културно – историческото наследство и природните забележителности на територия Високи Западни Родопи”, който организацията успешно е изпълнила в периода 2014-2016 година.
Опитът на „Бартина“ в селския туризъм, както и настоящата социално-икономическа ситуация в района на с.Барутин са предпоставка за успешното създаване и развитие на социално предприятие, което да съхрани традициите в района.
Направление 1- стопанска дейност на социалното предприятие – производство на народни носии-обособяване на производствен процес за изработка на автентични български национални облекла. Предприятието изработва разнообразни видове мъжки, дамски и детски български народни носии, като освен цели костюми предлагаме и изработване и на отделни компоненти от тях – ризи, елеци, потури, калпаци, пояси, калци, ямурлуци, сукмани, престилки, кърпи и накити за глава, чорапи, плетива, бродерии и др.
За да бъдат създадени условията за извършването на стопанската дейност на предприятието, закупихме специализирани шевни машини В производствената част на предприятието работят 12 служителя (моделиер, крояч, 2 плетачи и 8 шивачи).
Освен народни носии предприятие „Бартина“ създаде и разработи своя собствена марка „BARTA“ за Спортни стоки /тениски, блузи, суитчери,клинове и др./ Дрехите може да закупите от производствената база.
С появилата се пандемия COVID-19 и нуждата от защитни маски Сдружение“Бартина“ преустрои производството си и започна да произвежда маски. Заетите на трудов договор в Социално предприятие „БАРТИНА“ са дванадесет жени.
Първите 300 произведени маски Председателя Красимир Мантов дари на хора в нужда, на персонала на детски градини и училища,на социално слаби и други жители от община Доспат.
Направление 2 – стопанска дейност на социалното предприятие – Предоставяне на туристически услуги
За предоставянето на туристически услуги са наети двама доброволци – аниматор и екскурзовод.
При нужда и интерес от туристите екскурзоводът показва на туристите традиционни занаяти и изкуства, включително изработване на народни носии, бродерии и плетива, запознава туристите с културно-историческото наследство на региона, природните забележителности в региона, туристически пътеки и маршрути, археологически останки, историята на региона през вековете, предоставя полезна информация за места за настаняване, места за хранене, отдих и почивка за туристите, транспортни връзки и логистика, културни събития и др.
Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира, участва и подпомага участието на туристите в тези програми, с дейността си допринася за активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си.

(Visited 674 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat