Чрез проект се заплащат таксите на децата в детските градини на родители с ниски доходи

0 0
Read Time:1 Minute, 6 Second

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основните цели на проекта са да подпомогне ранното обхващане на децата в предучилищното образование и достъпа до образование на децата от уязвими групи, живеещи в бедност. Община Доспат е партньор в проекта. Една от дейностите по проекта е заплащане на дължими такси за посещение на детска градина на деца, чиито родители получават семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността. Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството. До момента са заплатени таксите за месеците февруари и март за такива семейства, съобщиха от отдел „Образование, култура и социални дейности“ в Община Доспат, а проектът е с продължителност 36 месеци. Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 200 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat