Институции се обединиха в опазването на околната среда в Община Доспат. Два месеца е срокът за премахване на нерегламентираните сметища в населените места


На 26 февруари 2020 г./сряда/ от 14.00 ч. в залата на Туристически информационен център – гр.Доспат бе даден старта на кампанията:
„ОБЩИНА ДОСПАТ – ЗЕЛЕНА ,ЧИСТА И ПРИВЕТЛИВА“, организирана от общинска администрация.

В работната среща-дискусия взеха участие административни ръководители, представители на Национална полиция, Гранична полиция, директори на учебни заведения, всички кметове на населени места и граждани. Срещата беше открита и ръководена от Славейко Сельошев, зам.кмет на Община Доспат.

Всички участници се обединиха около идеята да се започне сериозна работа /борба/ с премахването на нерегламентираните сметища и недопускане образуване на нови такива и непримиримост към нарушителите.

Опазването на околната среда да бъде приоритет в работата на цялата община. Набелязани бяха конкретни мерки и отговорници по цялостното управление на отпадъците. Приети бяха и следните

РЕШЕНИЯ

1.Всички органи, организации, учреждения, фирми, търговски обекти, учебни заведения и детски градини на територията на община Доспат в синхрон и взаимодействие под ръководството на общинска администрация обявяваме периода от 1 март -30 април 2020 г. за премахване на всички нерегламентирани сметища.
2.Органите на гранична полиция,национална полиция и Държавно горско стопанство „Доспат“оказват активно съдействие на общинска администрация по контрола за недопускане на нерегламентирани сметища.
3.Общинска администрация се задължава да проведе разяснителна кампания сред населението по организацията на управлението на отпадъците.
4.Да се проведе работна среща с директорите на училища и детски градини относно ролята им за създаване на трайна екологична култура.
5.Да се обсъди въпроса и внесе в Общински съвет предложение за създаване на общинска екоинспекция на осн.чл.22,ал.1 от ЗМСМА.
6.Призоваваме всички граждани да проявят активност в опазването на околната среда чиста и приветлива и недопускане на нерегламентирани сметища на територията на цялата община.
7.Обявяваме „зелен“ телефон 0894 438 135 на който да се подават сигнали за замърсяване на околната среда и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет, както и изпращането на снимков материал.

Източник: отдел „Икономика, екология и селско стопанство“.

(Visited 1 020 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat