Започва кампания за предсрочно издаване на български лични документи за жителите на Община Доспат

О Б Я В А

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Както знаете през 2020г. изтича срока на валидност на голям брой документи за самоличност – лични карти, паспорти и свидетелства за управление на моторно превозно средство. Поради това се очаква увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи. В ОДМВР-Смолян са предприети редица мерки, които да улеснят гражданите при подмяна на документите за самоличност:

-Регламентирана е възможност за предсрочно издаване на български лични документи. Гражданите могат да подават заявления за подмяна на личните си документи и преди изтичане срока на валидност на същите. Статистиката показва, че през месеците април и май натовареността по издаване на лични карти ще бъде двойно по-голяма в сравнение с първите три месеца на годината, а през летните месеци до края на годината – пет пъти по- голяма.

Препоръчваме на тези, чиито документи са със срок на валидност през лятото, да подадат заявленията си по-рано, с цел да избегнат чакането на гишетата, в това число и при получаване на личните документи.
– В случай, че постоянният ви адрес е на територията на Смолянска област, заявление за издаване на български лични документи може да подадете във всяко от звената „Български документи за самоличност“: В ОДМВР-Смолян в гр.Смолян, бул.“България“ №67, РУ-Девин, РУ-Мадан, РУ-Златоград и РУ-Чепеларе.
– Заявление за издаване на български лични документи може да подадете и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР на интернет адрес e-uslugi.mvr.bg, когато лицето притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис, при условия и ред регламентирани в чл.18а от Закона за българските лични документи;
– В ОДМВР-Смолян е създадена организация за прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други. Организираният прием се извършва от звената БДС, които обслужват гражданите от общината, или посредством мобилни биометрични станции на място, където технически е възможно да се оборудва временен пункт за приеман на заявления – в служебно помещение на полицейски участък. Организиран прием на заявления може да се извърши от екип на служители чрез мобилна биометрична станция и в подходящо помещение на съответната институция, ведомство, кметство или другаде.

ОБЩИНА ДОСПАТ Е ИЗПРАТИЛА ИСКАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНАТА  ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ, МАРТ И АПРИЛ КАТО НАЧАЛО /И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-СЛЕДВАЩ ПЕРИОД ОТ 2020 ГОДИНА/!

МОЛЯ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СИ ПОДМЕНЯТ ОПРЕДЕЛЕН ВИД ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ ДА ГО ЗАЯВЯТ В КМЕТСТВАТА. СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ СЪСТАВИ ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ:

Служители в Общинска администрация и по кметствата Телефон Име и фамилия
Общинска администрация Доспат – за гр. Доспат 03045 2006 Деловодство
Ст. специалист на кметство, с. Барутин 0895705587 Елеонора Балджиева
Ст. специалист на кметство, с. Любча 0885969644 Бойка Заимова
Ст. специалист на кметство, с. Късак 0892211235 Джемиле   Чаушева
Ст. специалист на кметство, с. Змеица 8904438125 Митко   Гадженаков
Ст. специалист на кметство, с.Црънча 0892713833 Десислава Моллова
Ст. специалист на кметство, с. Бръщен 0893692560 Златко   Пелтеков

 

ВАЖНО: ТРЯБВА ДА ЗАЯВИТЕ КАКЪВ ВИД ДОКУМЕНТ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДМЕНИТЕ, КАКТО И КАКЪВ ВИД УСЛУГА – ОБИКНОВЕНА, БЪРЗА ИЛИ ЕКСПРЕСНА.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ:

Издаване на лични карти на български граждани

Издаване на паспорт на български граждани

Издаване на свидетелство са управление на МПС

Може да получите информация и в кметствата по телефона.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЕЛЕФОН:

0895 532 700 – ИНЖ. ВЕСЕЛИН КАЛФОВ, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ДОСПАТ.

Спестете си време и нерви от чакане на опашки, закъснели или провалени летни пътувания и почивки, което неминуемо ще се случи, ако се изчаква последния възможен срок за подмяната на личните документи!

(Visited 670 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

1 thought on “Започва кампания за предсрочно издаване на български лични документи за жителите на Община Доспат

Comments are closed.