Община Доспат отчита успешен социален проект

Община Доспат е бенефициент и изпълнява Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът за управление на проекта организира и проведе заключителна кръгла маса на тема “Социалната икономика и социалното предприемачество възможности и предизвикателства за обществеността на община Доспат” в изпълнение на Дейност № 6: „Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество”.

Събитието се проведе на 30 октомври 2019 г. от 11,00 часа в Туристически информационен център – гр. Доспат, изложбена зала: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода” № 1.

Целта на днешната дискусия бе да се повиши осведомеността на местния бизнес, неправителствени организации и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество.  Бяха популяризирани добрите практики на социалните предприятия, с цел да се открият възможностите пред работодателите.  На срещата ръководителят на Проекта представи резултатите от изпълнението му, реализираните дейности и популяризиране на  социалния ефект от неговото осъществяване.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Диляна Борисова уважи събитието. От Дирекцията присъстваха и Детелина Черкезова, н-к отдел „Изготвяне на оценки на хората с увреждания и социални услуги“ и Миглена Пържанова – главен социален работник отдел „Закрила на детето“.

Диляна Борисова взе отношение към проекта и каза, че от отчета по проекта се вижда, че свършеното от социалното предприятие е много и това е видимо, а включването на безработни лица от тази група в обществено полезни дейности е важно за тяхната мотивация и достоен живот. По думите на Борисова социалното предприемачество е много успешна форма за заетост и се приема добре от обществеността.

Детелина Черкезова изрази задоволство от факта, че се дава шанс и за хората с увреждания да имат заетост, особено когато има и устойчивост след края на проекта както в случая. Тя благодари и за това, че Община Доспат кандидатства и изпълнява много социални проекти, един от които е този, свързан със социалното предприемачество.

Сред присъстващите бяха служители от Общинска администрация Доспат и много граждани.

Ръководителят на проекта инж. Веселин Калфов каза, че това е поредният успешно изпълнен проект за Община Доспат.

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
 „Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г.,  проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”
(Visited 310 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

1 thought on “Община Доспат отчита успешен социален проект

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *