Община Доспат вече има безплатен интернет на обществени места

Проектът се реализира от безвъзмездни финансови средства по инициативата WiFi4EU, а споразумението бе подписано от инж. Елин Радев – кмет на Община Доспат.
С тази инициатива се насърчава безплатния достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа, Норвегия и Исландия. Община Доспат кандидатства по втория конкурс, обявен по инициативата WiFi4EU, и е една от одобрените общини за финансиране от Европейската комисия. Средствата, които ще бъдат получени от общината, са във вид на ваучер, на стойност 15 000 евро. Ваучерът ще бъде използван за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места в общината, където няма точки за достъп до безжичен интернет.
Точките с безплатен интернет в Община Доспат са:

1. гр. Доспат – ул. „Първи май“ №3
2. гр. Доспат – Автогара
3. гр. Доспат – Спортен Комплекс
4. гр. Доспат – кап. Петко Войвода 3
5. гр. Доспат – Пожарна (място за отдих)
6. гр. Доспат – Мейзинова Чешма
7. с. Змеица
8. с. Барутин
9. с. Бръщен

(Visited 658 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat