Община Доспат с призив за активно включване в Кампанията „Да изчистим България заедно”

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
Вече за девета поредна година стартира „Да изчистим България заедно“ ще превърне в един отбор хиляди хора, които искат да живеят на едно по чисто място.
През 2019 г. емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижа за околната среда.
Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване, който тази година ще се проведе на 14 септември.
В тази връзка Ви приканваме добросъвестно и отговорно да извършите оглед на района около жилища /градини Ви и в оставащите дни до 14 септември 2019 г., когато ще се проведе заключителният етап на Кампанията да организирате и изпълните необходимите практически мерки за цялостното почистване и облагородяване на прилежащите към обекта Ви терени. Всеки участник може да отбележи на Картата на кампанията на bTV Media Group мястото, което е почистил като качи снимка преди и след почистването, брой на доброволците в конкретната акция и площта, която е почистена.
По Ваша заявка можем да Ви окажем съдействие като извозим до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Барутин събраните отпадъци.
Нека заедно проявим съпричастност и грижа за опазване и поддържане на чиста, приветлива и жизнена околна среда!

Общинска администрация – Доспат
Дата: 04.09.2019 г.
Гр. Доспат

(Visited 116 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat