„Крайбрежна”, „Рибарска” и „Панорамен път” са новите три улици в Доспат … Вижте кои са те.

Общински съвет Доспат именува три улици в град Доспат, както следва:

Улицата  от главен път II-37 Батак-Доспат, покрай овчарника в м. „Чинлий”, до разклона при вила „Дивна” (на брега на язовира) се именува на ул. „Панорамен път”;

Улицата  от главен път II-37 Батак-Доспат, от вила „Рай”, по протежението на брега на язовир Доспат, до м. „Келебека” (под вилата на семейство Карови) се именува на улица „Крайбрежна”.

Улицата  от главен път II-37 Батак-Доспат, от м. Събора, до рибно стопанство Рея фиш се именува на ул. „Рибарска”.

Това Решение на Общински съвет стана факт на сесия на 30 август. Предложението на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев бе внесено след проведено предварително проучване за имена на посочените улици.

В сайта на община Доспат беше качено съобщение за депозиране на предложения за имена на улиците със срок – 26 август 2019г. В този срок има депозирано само едно предложение за две улици, а именно:

Предложение 1: улица „Панорамен път” – от главен път II-37 Батак-Доспат покрай овчарника (в м. „Чинлий”) до разклона при вила „Дивна” (на брега на язовира);

Предложение 2: улица „Крайбрежна” – от главен път II-37 Батак-Доспат от вила „Рай” покрай брега на язовира, до местността „Далоското”, под вилата на сем. Карови.

Във връзка с реализирането на две улици в град Доспат, които в момента са без имена,  същите следва да се именуват за да се идентифицират, обосновава в констативната си част на докладната си Кмета Радев.

Наименованието на улиците е необходимо във връзка с изискванията на електроразпределителното дружество за захранване с електричество на м. „Чинлий”, м. „Далоското” и м. „Келебека” по КККР на град Доспат и инвестиционни намерения на собствениците на имоти се посочва още в записката.

Също така е необходимо да се именува и улицата от м. Събора (площад НАТО), към рибно стопанство Рея Фиш, тъй като и тя е без име.

Предложението на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев за именуване на улицата от м. Събора (площад НАТО), към рибно стопанство Рея Фиш е тя да се казва ул. „Рибарска”.

 

(Visited 558 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat