Ново в Доспат: С лифт до островчето

Нова туристическа атракция ще се реализира в град Доспат по предложение на Кмета инж. Елин Радев: С лифт туристите да могат да посещават емблематичното островче в началото на града. А там ще ги очакват още атракции.

На своя редовна сесия Общински съвет одобри с пълно единство предложението на Кмета на Община Доспат инж. Радев относно обявяване на общински обект, като обект от първостепенно общинско значение, даване на разрешение за изготвяне на задание, избор на проектант за обект : „Изграждане на лифт от разклон за рибно стопанство до остров в язовир Доспат срещу рибно стопанство“.

В докладната записка Кметът обосновава, че „Община Доспат има намерение да изпълнява обект за атракции на граждани и гости на града с който обект се надяваме града ни да стане още по –привлекателен център за туристите“.

Общински съвет Доспат взе следното Решение:

1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ на ОД за 2019 година в раздел VІ : „ Общински обекти от първостепенно значение : „ Изграждане на лифт от разклон за Рибно предприятие до острова в язовир Доспат, разположен срещу Рибно предприятие“.
2. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ на ОД за 2019 година в раздел V т.В Имоти, които община Доспат има намерение да придобие: Придобиване на Вещни права по обект : „ Изграждане на лифт от разклон за Рибно предприятие до острова в язовир Доспат, разположен срещу Рибно предприятие“,
3. Общински съвет Доспат определя обект „ Изграждане на лифт от разклон за Рибно предприятие до острова в язовир Доспат,разположен срещу Рибно предприятие“ като обект от първостепенно общинско значение .
4. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да изработи ПУП –ПП и съпътстващите за обект : „ Изграждане на лифт от разклон за Рибно предприятие до острова в язовир Доспат,разположен срещу Рибно предприятие“,
5. Общински съвет Доспат разрешава Кмета на община Доспат да изработи Задание по т.4,
6. Контрол по настоящото Решение възлагам на Кмета на община Доспат по т.1-3 и 5 и на гл.архитект на община Доспат по т.4.

Идеята е на островчето да има и допълнителни атракции за туристите. Туризмът е сред водещите приоритети на Община Доспат.

(Visited 1 932 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *