63 коментара за От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
Continue Reading... От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
Posted in News Zemedelie

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

Земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци)…

Continue Reading... Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Posted in News Zemedelie

Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2…

Continue Reading... На вниманието на земеделските стопани
Posted in News Zemedelie

На вниманието на земеделските стопани

На 29 май изтича срокът, в който земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените…

Continue Reading... График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания в ОСЗ-Доспат
Posted in News Zemedelie

График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания в ОСЗ-Доспат

Г Р А Ф И К За подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания в ОСЗ-Доспат № Землище…

Continue Reading... От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
Posted in News Zemedelie

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“…