График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания в ОСЗ-Доспат

Г Р А Ф И К
За подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания в ОСЗ-Доспат

№ Землище От /дата / До /дата / вкл.
1 Любча 14.04.2020г. 19.04.2020г.
2 Чавдар 20.04.2020г. 21.04.2020г.
3 Црънча 22.04.2020г. 26.04.2020г.
4 Късак 27.04.2020г. 28.04.2020г.
5 Бръщен 29.04.2020г. 04.05.2020г.
6 Барутин 05.05.2020г. 07.05.2020г.
7 Змеица 08.05.2020г. 12.05.2020г.
8 Доспат 13.05.2020г. 15.05.2020г.

ВАЖНО: Задължително бенефициентите трябва да представят копие на лична карта и актуална банкова сметка /сметките от Експресбанк са в ОСЗ/ !!!

Всички, които ще посочват нови имоти да носят скици или документи доказващи правното им ползване.

Забележка: Всички да бъдат с предпазни маски!
Молим за спазване на графика, за да се избегне струпване на много бенефициенти и за нормално протичане на Кампания -2020г.

ОСЗ-ДОСПАТ

(Visited 271 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat