Leave a Comment on Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.
Continue Reading... Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.
Posted in News Обществено обсъждане Проекти на нормативни актове

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО…

Leave a Comment on Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат
Continue Reading... Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат
Posted in News Проекти на нормативни актове

Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на…

Leave a Comment on Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат
Continue Reading... Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат
Posted in News Проекти на нормативни актове

Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на…