Категория: Проекти на нормативни актове

Проект на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Доспат за 2021 година

Уважаеми съграждани Публикуваме за обществено обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на…

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2021 г.

Допълнено /с постъпили предложения/ обществено обсъждане относно План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на…

Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането…

Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията…