Мейзиновата чешма с нова визия

Една от туристическите забележителности на град Доспат е Мейзиновата чешма, която се намира в самото начало на града, влизайки от към Батак.

По нареждане на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев преди началото на туристическия сезон самата чешма и мястото около нея бяха преобразени изцяло. Ремонтът е със средства, осигурени от Общината.

Двете предприятия ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“ – гр. Доспат и ОСП „Озеленяване и благоустройство“ – гр. Доспат изпълниха дейностите по облагородяването на чешмата. Работниците към двете предприятия се включиха активно в изпълнение на ремонтните дейности:

  • Осигурена беше пръст за засаждане за райграс и декоративни храсти;
  • Мястото около чешмата беше почистено, в т.ч. и дерето, от където идва водата;
  • Засадиха декоративни храсти и райграс;
  • Отстранени бяха счупените плочки и бяха поставени нови такива;
  • Ремонтирана беше беседката, в т.ч. беше извършено боядисване на покрива на беседката;
  • Монтирани бяха теракотни плочки в беседката и нови прозорци. Извършена беше шпакловка в беседката.
  • Над чешмата бяха отляти бетонови шапки;
  • С 200 кв. метри шпаклован бетон беше преобразена площадката около беседката. Самото пространсто беше оформено с бордюри.

В резултат на тези дейности се увеличиха и паркоместата за туристите. Бяха монтирани и нови пейки. Обликът около Мейзиновата чешма се промени изцяло.

(Visited 358 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat