Мълния удари вековния Кавак в Барутин

Днес 24 юни мълния удари вековния Кавак в с. Барутин. Това е станало в 14,40 часа, а информацията и снимката са на Ракип Джафар от с. Барутин.


Знакова природна забележителност в село Барутин, община Доспат е многовековната топола, намираща се в Горната махала на селото. Тополата я наричат още – Кавака. Кавака е с много голям диаметър и височина.

Дървото е многовековно и е жив  свидетел за живота в Барутин. Научното название на Черната топола е Populus nigra.
Черната топола може да се види най-често по речните долини, но и из равнините и широколистните гори, където е разпространена върху влажни и песъчливи почви. В България се среща до 600 – 700 m надморска височина, като образува крайречни съобщества заедно с бялата топола и върбите. Рядко се среща на каменливи почви. Среща се и край брега на морето.

Тук в Барутин не е типично място за развитието на този вид при местните условия. Самото дърво само по себе си е феноменално – то е от семейство върбови, което вирее в места с максимум 700 метра надморска височина и расте в крайречни места, заедно с бялата топола и върбите.

Според местна легенда в края на 18 век живял млад Спахия в крайбрежието на бяло море и обичал много пътешествията из империята. Едно лято минавайки от тук много харесал планинския климат на Барутин и си построил малко имение, за да бяга на прохлада през летните горещини в родния му край. На едно от идванията му донесъл със себе си младия кавак и го засадил на мястото където е и до днес, за да му напомня за родния му край. Това, че Кавака е единичен екземпляр в селото доказва и оправдава легендата.

(Visited 791 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat