Доставени са бюлетините за предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

101 100 хартиени бюлетини бяха осигурени вчера 5-ти юли за 22-ри изборен район – Смолянски за предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Те бяха получени от двама упълномощени представители на РИК-Смолян и оправомощен служител от Областна администрация Смолян от „Печатница на БНБ“ АД. Транспортирането на бюлетините до областния център се извърши в запечатан с пломба автомобил, съпроводен от служители на МВР-Смолян. В присъствието на членовете на РИК-Смолян, служители на ОД МВР-Смолян, на организационно-техническия екип на Областна администрация Смолян, представители на медиите, председателят на РИК-Смолян Николай Шехов преряза пломбата на автомобила, превозващ бюлетините, след като всички се увериха в целостта й. Бюлетините бяха пренесени в определено за целта със заповед на областния управител помещение в сградата на Областна администрация Смолян. То е оборудвано със СОТ, видео охрана и бе запечатано в 16,13 ч. на 05.07.2021г. в присъствието на членовете на РИК-Смолян. В него хартиените бюлетини ще се съхраняват под денонощна физическа охрана от служители на МВР Смолян до предаването им на секционните избирателни комисии в област
Смолян.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat