Можем да помогнем на Джамал от с. Късак … Нека го направим

Това младо момче се казва Джамал Салихов Ефендиев и е от с.Късака, община Доспат.

През месец ноември 2019 година Джамал претърпява катастрофа и има нанесена тежка травма. Поставена му е следната диагноза: „Тежка съчетана травма. Контузио торацис. Пневмоторокс декстра. Фрактура косте 6, 7, 8, 9 декстра. Фрактура Тн7  полифрагментата. Контузио медуле спиналис. Параплегия инфериор.“

Семейството на Джамал е принудено да потърси помощта на всеки дарител. Родителите на Джамал се обръщат с призив към всички хора до помогнат с финансови средства за лечението на момчето. Може да се помогне в Турция тъй като се нуждае спешно от физиотерапия. Шансовете му за пълното му възтановяване са големи.
За набирането на средства има разкрита лична сметка на Джамал Салихов Ефендиев:

БАНКА ДСК
Сметка : BG95STSA93001527935881
Може и чрез Pay Pal плаща се към тел номер 0894013939 или mail: djamal2000@abv.bg

(Visited 1 870 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat