РИОСВ – Смолян спаси птица от защитен вид по сигнал на граждани

Експерти от РИОСВ – Смолян и граждани спасиха птица от вида Горска улулица (Strix aluco). След получен сигнал за намерена птица в град Смолян експерти извършиха първоначален оглед, при който не са открили видими външни наранявания. Птицата е млад екземпляр, намерен на улица „Гео Милев“ в квартал Устово, във видимо добро жизнено състояние, но без възможност да лети. Изпратена е в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Горската улулица (Strix aluco) е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat