200 лица ще получават топъл обяд от 5-ти февруари

ОБЯВА
Уважаеми жители на Община Доспат, уведомяваме Ви, че Община Доспат има одобрено проектно предложение за 200 бр. потребители на услугата по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. дейностите по Проект “Топъл обяд в община Доспат, в условия на пандемията от COVID19“ по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ще стартира считано от 05.02.2021 г.

Като потребителите на услугата следва да спазват строго всички противоепидемични мерки и задължително носене на маски при получаване на храната, както и спазване да дистанция от 2 м.

(Visited 288 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

1 thought on “200 лица ще получават топъл обяд от 5-ти февруари

  1. I was a bit nervous at first, so I thought about shipping insurance, so I tried it. I was pleasantly surprised when I bought it. It looks natural and easy to take care of. The hair color is the same as mine. The fake one is much more convenient, it is suitable to wear it, whether it is tied up or scattered, it looks good

Comments are closed.