Решения на Общински съвет Доспат от № 194 до № 206, взети с Протокол № 18/23.12.2020 г.

Решения на Общински съвет Доспат от № 194 до № 206, взети с Протокол № 18/23.12.2020 г.

4- Решения Протокол №18 от 23.12.2020 г.

3- Протокол №18 от 23.12.2020 г. ПР

(Visited 142 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat