Мнението на всеки жител на Община Доспат е от значение … Покана

П О К А Н А

От работната група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

В изпълнение на т. 2-ра на заповед № А-622/28.10.2020 г. на Кмета на Община Доспат, беше проведено Първо заседание на работната група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г. на 12.11.2020 г. На това заседание бяха приети график за изработване на ПИРО и Комуникационна стратегия. Взето беше решение на 3.12.2020 г. от 14,00 часа в Туристическият информационен център да се проведе обществено обсъждане със заинтересованите страни, да се разгледа събраната информация до момента от он-лайн анкетата, както и изпратени предложения по различните възможни комуникационни канали. В случай на невъзможност да се проведе общественото обсъждане заради коронавирусът, Ви молим по електронна поща sekretar@dospat.egov.bg или Veselin.kalfov@abv.bg да изпратите Вашите предложения за бъдещето на Вашето населено място и на Общината, като дадете конкретно и дейности, които смятате, че е добре да бъдат заложени. Моля да оставите и телефон за връзка с Вас.

Уведомяваме Ви, че он-лайн анкетата на Община Доспат ще бъде активна до 2 декември. Бъдете отговорни и активни! Ценим мнението на всеки жител на Общината.

С уважение,

Инж. Веселин Калфов

Секретар на Община Доспат и Председател на Комисия от заповед № А-622/28.10.2020 г.


Комуникационна стратегия

График за изработване на ПИРО

Он-лайн анкета

(Visited 507 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat