РИОСВ – Смолян провери 14 сигнал за щети от мечка през септември

През септември Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян е проверила общо 14 сигнала за щети от кафява мечка. При 13 от проверките са установени нападения над общо 36 броя селскостопански животни (овце, говеда и коне) и един пчелин. При един от огледите, в град Неделино, комисията е констатирала, че щетата не е нанесена от мечка.
Регистрираните щети са на територията на: с. Гълъбово (1 бр.); с. Планинско (1бр.); с. Широка лъка (3 бр.); с. Гела (2 бр.); с. Бориково (1 бр.); с. Могилица (1 бр.); с. Стойките (1 бр.); град Чепеларе (1 бр.); с. Гьоврен (1бр.) и с. Чепинци (1бр.).
Най-голямата регистрирана през месеца щета е от 11 септември, когато след проверка на сигнал в село Гела, община Смолян, са установени 13 мъртви и 4 ранени овце. От намерените в близост екскременти и начина на нападение над животните, експертите са категорични, че щетата е нанесена от мечка с малки.
За всички доказани щети ще бъдат изготвени предложения за обезщетяване на собствениците.

(Visited 109 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat